I SVERIGE ÄR CA 20 % AV DE ANSTÄLLDA INOM IT-SEKTORN KVINNOR


Ökad kunskap om och medvetenhet inom jämställdhet och mångfald skapar tillväxt och ett inkluderande, hållbart samhälle.

Projektet arbetar normkritiskt för inkludering och utveckling i den interna och externa projektverksamheten. Detta innebär bland annat att arbeta för:
  • synliggörande av hur begränsande normer styr och fördelar makt
  • att skapa en god arbetsmiljö och öka effektivitet och kvalitet
  • att på ett reflekterat och medvetet sätt genomföra uppdrag med god kvalité och i enlighet med verksamhetens målsättningar.

Verktyg så som handböcker är en del av ett långsiktigt arbete för ökad jämställdhet och integrering av ett genderperspektiv i verksamheten. Detta arbete syftar bland annat till att få ett breddat rekryteringsunderlag och att öka kvalitén i all verksamhet.

Nedan finns ett antal verktyg från Luleå tekniska universitet och andra externa länkar med konkreta förslag på hur man kan arbeta med dessa frågor:
Verktyg för inkludering; Richer business: https://richerbusiness.eu/
Verktygslåda för jämställdhet och normkritik: https://genovate.cdt.ltu.se/sv/skapa-hallbar-forandring/
Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och innovation:  https://www.ltu.se/cms_fs/1.106170!/file/CDT_matajamt_webb.pdf 
Verktyg för gender observationer: https://genovate.cdt.ltu.se/methods/gender-observations/
Styrelseakademin jobbar för mångfald i styrelser:  http://styrelseakademien.se/
Rättviseförmedlingen verkar för att bredda urvalet av kompetens:  https://rattviseformedlingen.se/
AllBright arbetar för att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder  http://www.allbright.seBild: Boliden