OM PROJEKTET
5G rullas för närvarande ut på bred front i Sverige och erbjuder förutom högre datatakter och lägre fördröjningar en helt ny miljö för applikationsutveckling där mjukvara kan placeras dynamiskt i molnet och närmare slutanvändaren vid nätverkets kant (edge). 

SYFTE
Projektet syftar till att utveckla en modern edgeplattform och tillhörande portfölj av edge-medvetna applikationer för den autonoma gruvan. 

INRIKTNING
Projektet planerar bland annat att arbeta med pilotdemonstrationer av 5G-uppkopplade drönare i gruvmiljö, innovativ användning av modern AI-teknik samt en hård- och mjukvarustack för edge-to-cloud-applikationer. 

MILJÖER

Projektet kommer att använda befintliga 5G-testbäddar samt en befintlig edge-to-cloudmiljö.

APPLIKATIONER
Exempel på applikationer som kommer att utvecklas omfattar videoanalys i realtid, autonom navigation, tidsynkroniserade seismiska sensorer, utökad/virtuell verklighet, m.m. Därutöver planeras arbete inom nätprestanda som tar hänsyn till slutanvändarapplikationers behov och krav. 

SAMARBETE

Projektsamarbetet omfattar ett universitet, ett forskningsinstitut, fyra innovativa SMF samt två stora industriföretag, alla med stor erfarenhet av relaterade teknologier samt tillämpningar i gruvan. Dettas borgar för ett fruktbart samarbete och stora möjligheter till spridning av framtagna lösningar bland deltagande företag samt svensk industri i stort. Dessutom ger samarbetet med universitetets Gender Contact Point-plattform tillgång till jämställdhetsintegrering av verktyg, metoder och handböcker.

PARTER & FINANSIERING


Projektet leds av Luleå tekniska universitet och CDT med parter som RISE, Ericsson, Telia,  Hexatronic, BI Nordics, Flasheye, Fieldrobotix, ThingWave och Softhouse. Huvudfinansiär är NextGenerationEU genom VINNOVA.

HUVUDANSVARIG 


Karl Andersson
karl.andersson@ltu.se
+46 (0) 910-585 364

TIDSPERIOD


November 2021 - November 2024